قوانین و مقررات

همراه داشتن مدارک شناسایی ائم از کارت ملی ،گواهینامه،شناسنامه( ویژه خانواده ها و زوجین) و یا دفترچه بیمه الزامی میباشد_ساعت پذیرش میهمانان عزیز14 بعدازظهر _ساعت تحویل اتاق 12 ظهر می باشد.